Velkommen til Spyle & Rørkontroll

24 timer telefonvakt: 48 23 71 19

Vi tar på oss det meste innen rør og inspeksjon i Agder

Det vi ikke har, skaffer vi!

Fettutskiller

En fettutskiller bør tømmes én eller flere ganger pr. år. Vi tømmer og rengjør fettutskiller!

Overvannskummer

Tømming og rengjøring av overvannskummer.

Rørspyling

Vi åpner tette rør, og forebygger at rør blir tette.

Mobile toaletter

Vi tømmer ditt mobile toalett for deg.

Utleie av mobiltoaletter

Vi har mobiltoaletter og toaletthenger til utleie.

Pumpekum

Vi tømmer pumpestasjoner.

Hyttedo/utedo

Trenger du å tømme utedoen? Vi gjør jobben for deg! Vi har båt slik at vi kan komme ut på øyer også.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg må tømmes regelmessig av en godkjent renovatør. Vi tømmer ditt minirenseanlegg for slam!

Septiktank

Det stilles strenge krav til å tømme septiktanken, for å unngå at kloakk lekker ut i naturen. Vi tar gjerne jobben!

Spyling av nyanlegg

Vi står klar til å åpne dine tette rør til alle døgnets tider.

Kamerainspeksjon

Vi kamerakjører alle type rør. Vi har små og store kamera. Videoopptak og rapport blir levert når jobben er ferdig.

Trasésøk

Vi finner og merker opp rørtrasé med dybdemål.

Lekkasjesøk

Vi utfører lekkasjesøk på alle typer rør. Vi har spesial utstyr til jobben!

Tetthetskontroll

Vi utfører tetthetskontroll av alle typer rør og tanker til offentlig godkjenning. Eller om det skulle være luktproblemer, finner vi årsaken.

Oljetank

Sanering av oljetanker, vi tømmer, rengjør og gassfrier olje/fyringsoljetanker med sertifikat og innmelding til kommunen. Vi kan også grave frem og levere tank.

Utbedring

Vi organiserer oppgraving/utbedring av alle typer feil på røranlegg

Brønn/rengjøring

Vi tømmer, Rengjør og klorer brønn/borehull med vannprøve og analyserapport.

Om oss

Om oss (mal)

Vi har 35 år erfaring innen yrket og er en familiebedrift som holder til i Grimstad/Arendal.

Vi er fagfolk med lang erfaring med det beste utstyret til spyling av rør-inspeksjon/kamerakontroll av Rør de fleste rør typer og dimensjoner alle kameraene har sonde til oppmerking av rørtrase, er med dybdemål vi har også utstyr til lekkasje søk på vannledninger og avløpsledn,overvannledninger som elektronisk marklytter (lekkasje lytter) korrelator søk (data lytting etter lekkasjer) og lekkasje søk med sporgass eller trykk-test med tilsatt røyk eller sporgass Vi tømmer og rengjør tanker fra slam/sept.tanker og o.v tanker / kummer Tømmer og rengjør oljefyringstanker til destruering/sanering.

  • Vi har biler med 4×4 og suge henger til trange plasser
  • Vi har tilgang til lekter til tømming i skjærgård og øyer
  • Vi leier ut mobiltoaletter og toalett brakker med levering og tømming
  • Vi har døgn vakt 24/07-36

Rørinspeksjon Norge
Rørinspeksjon Norge

Rørinspeksjon Norge

ADK Sertifisert
ADK Sertifisert

Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

ADK Sertifisert

Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

De siste bildene fra vår Facebookside

Kontakt oss

482 37 119
Jernbaneveien 8, 4821 RYKENE
Orgnr 917 804 893 MVA